Over de naam

Van Xanten

Elchanan Feitel ben Nathan Halevi (roepnaam Jonas Philip), mijn verre voorvader, werd in 1740 geboren in het Duitse stadje Xanten aan de Rijn. De Joodse gemeenschap waarin hij opgroeide, ging gebukt onder sociale en economische uitsluiting die de Pruisische koning Frederik II bij wet had geregeld.

Gezicht op Xanten, pentekening

Gezicht op Xanten, pentekening

Naar Amsterdam

Als jongeman vertrok Jonas Philip naar Amsterdam in de hoop daar een beter bestaan op te bouwen. Het ging hem goed. Hij vond werk en onderdak, trouwde en kreeg kinderen. Jonas Philip werd 83 jaar.

Opnieuw uitsluiting

Tweehonderd jaar later is er opnieuw uitsluiting. Joden, Roma, Sinti, homoseksuelen en politieke tegenstanders worden bruut vervolgd. Ook Jonas Philips nazaten verdwijnen, op een enkeling na, voorgoed in de concentratiekampen van de Nazi’s.

Eerbetoon

Als eerbetoon aan het lef van Jonas Philip en in de hoop dat uitsluiting ooit stopt, draagt de uitgeverij de naam Xanten.