Yvette den Brok-Rouwendal

Yvette den Brok-Rouwendal (1960) debuteert in juni 2014 bij Uitgeverij Xanten met haar boek Het mevrouwtje op mijn schouder.


Yvette den Brok-Rouwendal is 54 jaar, getrouwd, moeder van twee volwassen kinderen en een heel trotse oma. Sinds haar geboorte is Yvette, door zuurstofgebrek, zwaar lichamelijk gehandicapt. Liz, de hoofdpersoon uit ‘Het mevrouwtje op mijn schouder’, heeft dezelfde handicap als Yvette.


Bekijk hier: Portret van Yvette den Brok, een fragment van de documentairefilm ‘Onbegrensd’, een film van Marleine van der Werf, in premiere op IDFA in 2010


Wat is haar drijfveer?
Sinds Yvette de wereld om haar heen een beetje begon te begrijpen heeft zij zich steeds verbaasd over hoe mensen op haar handicap – en op handicaps in het algemeen - reageren. Het zijn de reacties van anderen die het leven met een handicap lastig maken. Daar wil zij iets aan veranderen.


Wat heeft zij gedaan?
Van haar behoefte om iets te veranderen aan de reacties van de samenleving op het feit dat sommige mensen handicaps hebben, heeft zij na haar Hbo-opleiding agogiek haar werk gemaakt. Eerst deed zij dat als emancipatiewerker bij de Nederlandse Gehandicaptenraad – wat nu de CG-Raad is – vervolgens werkte ze als projectleider van het project ‘Verbetering van de positie van vrouwen met een handicap’ bij de Vrouwen Alliantie voor Economische Zelfstandigheid en Herverdeling van Arbeid.
Sinds 1999 runt zij haar schrijf- en adviesbureau op het gebied van gehandicaptenemancipatie.
Sinds 2003 heeft zij heel frequent opiniestukken voor het Eindhovens Dagblad geschreven. Tot in 2012 verleden schreef ze ook opiniestukken voor het dagblad Trouw en had ze vaste columns in onder meer De Zonnebloem en voor MEning (het blad van MEE Zuidoost Brabant).
In 2012 heeft Yvette met financiële ondersteuning van gemeente Eindhoven het onderzoeksproject “Eindhoven. Een werkende stad waar een handicap geen beperking is” uitgevoerd. Het doel daarvan was om in kaart te brengen wat werkgevers in Eindhoven nodig hebben om mensen met handicaps in dienst te nemen.
2024 stond in het teken van het project “Werkplaats Ervaringskennis” dat zij uitvoerde in opdracht van het Kennisplein Gehandicaptensector en in samenwerking met MEE Nederland. Daaruit is de brochure “Een handicap is géén beperking! Maak dromen en ambities waar!” onstaan. Deze brochure gaat over wat jongeren met handicaps nodig hebben om een eigen leven op te bouwen, middenin de samenleving.